Kases aparata tinte

Katrs uzņēmējs, kas izmanto kases aparātu privāto nosaukumu, cīnās ar citām problēmām, ko šie ēdieni var radīt katru dienu. Tāpat kā jebkura elektroniskā iekārta, kases aparāti nav atkarīgi no īpašībām un dažkārt arī sabojājas. Uzņēmuma īpašnieks nezina, ka jebkurā laikā, kad ir jāveic ieraksti ar kases aparāta palīdzību, tam vajadzētu būt citai šādai ierīcei - tikai šī nevainojamai ierīcei.

Rezerves kases trūkums, pārdodot preces vai sniedzot palīdzību, var izraisīt nodokļu biroja sodu, jo tas novērsīs, ka galvenās ierīces bojājuma laikā pārdošanas ieraksti tiks sabojāti. Kases aparātā glabātajos dokumentos jāiekļauj fiskālās kases servisa grāmata. Šajā materiālā ne tikai tiek veikti visi ierīces remontdarbi, bet arī informācija par kases aparāta fiskalizāciju vai domu apmaiņu. Apkalpošanas darbos jāievada arī unikāls numurs, ko nodokļu birojs ir norīkojis nodokļu iestādē, uzņēmuma nosaukumu un to telpu adresi, kurās tiek apstrādāts kases aparāts. Visas šīs zināšanas ir nepieciešamas nodokļu inspekciju gadījumā. Visi kases atmiņā esošie jaunumi un to remonts tiek veikti specializēta dienesta darbībai, ar kuru jāparaksta visi uzņēmēji, kas izmanto kases aparātus. Kas ir ļoti svarīgi - jums vajadzētu informēt nodokļu administrāciju par kādu no kases servisa tehniķa maiņām. Pārdošana fiskālajās summās būtu jāveic nepārtraukti, un, sekmīgi aizpildot kases aparātu, jums jāmaina atmiņa par jaunu, vienlaicīgi atceroties atmiņu. Kases aparāta atmiņas nolasīšana noteikti pastāv - arī kā tās maiņa, ko veic tikai un vienīgi pilnvarota iestāde. Turklāt tas ir tas, ko tā vēlas veikt nodokļu iestādes darbinieka klātbūtnē. No fiskālās kases nolasīšanas tiek sagatavots atbilstošs protokols, kura vienu kopiju nosūta nodokļu iestādei un jaunajam uzņēmējam. Tas prasa, lai tas pats protokols tiktu uzglabāts kopā ar papildu dokumentiem, kas saistīti ar kases aparātu - tā defekts var radīt biroja sodu.