Gatavosana no nulles emuara

Mutiskā tulkošana ļauj sazināties starp sarunu partneriem divās jaunās valodās, kas ir atzīmētas vai veiksmīgas, ja vienam no vadītājiem tiek dota zīmju valoda. Tieši interpretācijas akts sniedz identisku nozīmi cilvēkiem, kas darbojas citās valodās, un šīs iniciatīvas mērķis ir padarīt komunikāciju vai sniegt informāciju, savukārt interpretācija, atšķirībā no tulkojuma, notiek reālā laikā, kas nozīmē, ka paziņojuma tulkojums vienmēr tur pastāvīgi. Ir vairākas interpretācijas metodes, un vienlaicīgākā un secīgā tulkošana ir vispazīstamākā un regulāri izmantojama sinhronā tulkošana pasaules konferencēs, kur ārzemju viesu viedokļus nosaka ārsti, kas uzklausa runas ar skaņas izolācijas kabīnēm.

Šo tulkojumu sinhronā tulkošana ietver sinhrono tulkošanu no dzirdes, kur mērķa ziņa rodas tikai pēc tam, kad dzirdama piezīme sākotnējā stilā. Secīgi tulkošanas pakalpojumi attiecas uz izmaiņām situācijā, kad tulks sāk tulkot un tulkot tikai pēc runātāja runāšanas. Parasti secīgais tulks atrodas sarunu biedra tuvumā, klausoties runātāju un raksta piezīmes gaitā, bet vēlāk runā mērķa valodā, atdarinot oriģinālās paziņojuma uzticīgāko stilistiku. Visi iepriekš minētie tulkošanas paņēmieni plāno tūlītējas priekšrocības un trūkumus, tāpēc nav iespējams skaidri norādīt neviena no tiem. Acīmredzot ir arī jaunas interpretācijas formas (piemēram, tulkojums vārdnīcā, vārda tulkošana vai vista tulkojums, kam ir vienkāršāks klimats, neprasa tik lielu apņemšanos kā iepriekš minētās metodes, tāpēc tās tiek izmantotas neoficiālās sanāksmēs.